BGS Pływające kępy

bgs plywajace kepyZastosowanie:
Pływające elementy z wegetacją są coraz częściej stosowane w kształtowaniu krajobrazu, ochronie środowiska, utrzymaniu szlaków wodnych, inżynierii wodnej oraz ogólnie w budownictwie. Niezależnie od tego czy AquaGreen™ FF PŁYWAJĄCE KĘPY (dalej zwane AquaGreen™ FF) mają spełniać funkcje konstrukcyjne czy estetyczne, ich użycie zawsze skutkuje korzyściami natury ekologicznej.

Opis systemu:
Podłużny walcowaty kształt z trzema równoległymi elementami tworzy elastyczny element wegetacyjny (Armaflor™ WALCE WEGETACYJNE Z ROŚLINNOŚCIĄ) i przypomina trimaran lub tratwę.

Opis techniczny:
Dwa zewnętrzne elementy to Armaflor™ WALCE WEGETACYJNE Z ROŚLINNOŚCIĄ w pełni przeniknięte korzeniami roślin, a środkowy walec to niezatapialny pływak ze specjalnego syntetycznego tworzywa. Jest ono odporne na typowe uwarunkowania środowiska wodnego – lód, falowanie, uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie trzy elementy są elastyczne, ale też dobrze ze sobą połączone. W momencie instalacji roślinność jest już rozwinięta. Na specjalne zamówienie dostępna jest wersja obsadzona w naszych szkółkach małymi Armaflor™ SADZONKI, typ MP5.
Szerokość każdego obsadzonego walca to 30cm, a szerokość pływaka to 20cm, co daje ok. 80cm łącznej szerokości całej AquaGreen™ FF.
Długość każdego elementu wynosi ok. 3m, tak więc istnieje możliwość wydłużania tratwy w segmentach 3-metrowych. Trzy elementy AquaGreen™ FF można łączyć ze sobą, aby uzyskać dowolną konfigurację lub kształt. Możliwe jest również przymocowanie do innych AquaGreen™ FF lub zakotwiczenie produktu - należy uwzględnić zmiany poziomu wody oraz przygotować odpowiednie kotwice.

Wyporność i stabilność:
Walce najczęściej obsadza się roślinnością ze stref porośniętych trzciną, np. irysami lub turzycą. Ta część biomasy, która znajduje się pod wodą, nadaje konstrukcji wyporność dzięki wolnym przestrzeniom w masie korzennej. Tej sile wyporu przeciwstawia się ciężar biomasy pozostającej nad poziomem wody. Pływaki, znajdujące się pomiędzy walcami z roślinnością, gwarantują stabilność w dających się przewidzieć warunkach. Można zwiększyć szerokość konstrukcji, czyli poprawić stabilność, poprzez łączenie ze sobą kolejnych tratw bokami. Można zamocować dodatkowe elementy zwiększające wyporność na kilu lub zanurzonych elementach.

Kotwienie:
Firma Bestmann Green Systems oferuje różne systemy kotwienia AquaGreen™ FF. System standardowy to stalowa linka w osłonie z PCV o średnicy 6-8mm przeciągnięta przez całą długość siatki konstrukcyjnej Armaflor™ WALCE WEGETACYJNE Z ROŚLINNOŚCIĄ a następnie przytwierdzona do głazów, BesTec™ WALCE KAMIENNE, koszy kamiennych lub gruntu. Aby połączyć ze sobą poszczególne tratwy, ciasno owija się pojedyncze walce i całe trimarany linką nylonową.

Dobór materiałów:
Bezpieczeństwo, to podstawowe kryterium, według którego dobieramy wszystkie materiały. Zastosowanie włókien kokosowych do biologicznych konstrukcji w budownictwie wodnym to obecnie i w najbliższej przyszłości zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.
Wykonanie pływaka ze specjalnego syntetycznego materiału a siatki konstrukcyjnej faszyn z wytrzymałych włókien polimerowych zapewnia pełną odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie zastosowane materiały są również odporne na działanie mikroorganizmów, na starzenie oraz na korozję.

Przykłady zastosowań:
AquaGreen™ FF posiadają wiele zastosowań dzięki temu, że są elastyczne i mogą być łączone w konstrukcje o dowolnej szerokości i długości – ożywianie pionowych obwałowań, instalacja w zbiornikach wodnych, zbiornikach miejskich, w pobliżu podpór, w kanałach i w portach. Konstrukcje z pływających tratw mogą być elementem ożywiającym i zwiększającym estetykę, pozwalającym na płynne przejście roślinności pomiędzy wodą i pionowym brzegiem, metodą poprawy warunków ekologicznych biologicznie martwych brzegów.
AquaGreen™ FF mogą być również stosowane w formie podłużnych walców, jako połączenie pomiędzy pływającymi wyspami i innymi elementami, dla oddzielenia pewnych obszarów o różnych funkcjach, np. w jeziorach w wyrobiskach, w pobliżu zapór, jako bariera przeciw powiększaniu się plam oleju czy jako bariera dla materiałów o małej gęstości na zbiornikach retencyjnych.
AquaGreen™ FF są elementami pływającymi, niezależnymi od poziomu wody. Jeżeli przewiduje się, że poziom wody będzie się zmieniał, należy odpowiednio zaprojektować system kotwiący. Stosując system kotwiący BesFix™, pływające kępy dostosowują się do poziomu wody i dzięki ich elastyczności nie są poddane znaczącym naprężeniom.
Biomasa znajdująca się pod powierzchnią wody jest dobrym tarliskiem dla niektórych rodzajów ryb. Elementy kęp są małymi biotopami dla tak różnorodnej fauny, jak kraby, ślimaki, płazy, insekty i ptaki.
AquaGreen™ FF mogą być również stosowane jako systemy pochłaniania fal, np. na akwenach gdzie uprawia się narciarstwo wodne a brzegi powinny być chronione.
Kolejnym zastosowaniem jest tworzenie widocznych miejsc odpoczynku dla ptactwa wodnego pokonującego duże dystanse. Powyższe przykłady nie wyczerpują zbioru zastosowań AquaGreen™ FF w formowaniu krajobrazu, a architekci zajmujący się tą dziedziną wykazują coraz większe zainteresowanie tym produktem.

Obsadzanie:
Wszystkie rośliny rosnące w pasie trzcin nadają się do obsadzania elementów tratw, tak samo jak nadają się do stosowania w Armaflor™ WALCE WEGETACYJNE Z ROŚLINNOŚCIĄ używanych w ochronie brzegów przeciw erozji. Bestmann Green Systems i partnerzy firmy oferują różne standardowe systemy obsadzania. Możliwe są również rozwiązania indywidualne, stosowanie walców z roślinnością lub obsadzanie po instalacji.
Najlepiej nadają się niskie rośliny rosnące w pasie trzcin. Ich typ powinien zostać uzgodniony z odpowiednimi lokalnymi władzami. Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w produkcie.

© Budownictwo-w, Gdańsk ul. Kielnieńska 138, tel. (58) 552 75 97

Projekt & Wykonanie TASSEL

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. o cookies